Skip to main content Skip to search
CHester Plus Sp. z o.o. ul. Murawa 29/1, 61-655 Poznań
+ 48 601 288 806
biuro@chesterplus.pl

RAPORTY

Raporty

Moduł umożliwiający podgląd wygenerowanych raportów administracyjnych w poprzednim czasie

Moduł RAPORTY ADMINISTRACYJNE przedstawia stosunek wydanych druków do takich, które znajdują się na stanie w systemie.

Raporty administracyjne - CHester CRM

Raporty administracyjne – CHester CRM

 

Moduł umożliwiający podgląd wydajności sprzedaży w poprzednim czasie

Moduł obrazuje RAPORTY SPRZEDAŻY produktów dla konkretnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Raport dotyczy sprzedaży konkretnego produktu, w danej kategorii dla danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Raporty sprzedaży - CHester CRM

Raporty sprzedaży – CHester CRM

 

Moduł umożliwiający podgląd wygenerowanych raportów związanych z wysyłką kampanii w postaci SMS czy E-mail

Moduł obrazuje raporty dotyczące konkretnej kampanii. W tej zakładce zobrazowane jest ogólne podsumowanie ilości wysłanych kampanii dla poszczególnych Klientów. Raport podzielony jest na wysyłkę wiadomości e-mail, sms oraz e-mail+sms.

Raporty kampanii - CHester CRM

Raporty kampanii – CHester CRM