Skip to main content Skip to search
CHester Plus Sp. z o.o. ul. Murawa 29/1, 61-655 Poznań
+ 48 601 288 806
biuro@chesterplus.pl

SPRZEDAŻ

Zwiększ efektywność procesów sprzedażowych

Polisy klientów

Moduł POLISY umożliwia pełną kontrolę nad ich zarządzaniem. Dodawanie nowych lub wznowienie istniejących polis w tym samym lub nowym Towarzystwie Ubezpieczeniowym jest naprawdę szybkie i intuicyjne. Masz do dyspozycji wiele rozbudowanych kryteriów znajdowania polis między innymi możliwość wyszukiwania polis po: terminie ochrony, strukturze, kategorii produktu, towarzystwie, opiekunie, danych polis. Ponadto filtrowanie, sortowanie, eksport danych do excel-a i pdf-a oraz wysłania spakowanej paczki zdjęć przypisanych do polisy na wskazany adres e-mail.

Lista polis - CHester

Działania na kliencie – CHester CRM

 

Klienci i działania na kliencie

Moduł KLIENCI zwiększa efektywność Twojej codziennej pracy poprzez możliwość zarządzania klientami oraz prowadzenia działań sprzedażowych poprzez zarządzanie działaniami na kliencie. Masz do dyspozycji wiele rozbudowanych kryteriów znajdowania klientów między innymi możliwość wyszukiwania klientów po: adresie, telefonie, klient aktywny/nieaktywny, strukturze, profilu klienta, formie prawnej. Ponadto filtrowanie, sortowanie, eksport danych do excel-a i pdf-a.

Działania na kliencie – CHester

Działania na kliencie – CHester

 

Pojazdy i przeglądy pojazdów

Moduły POJAZDY oraz PRZEGLĄDY POJAZDÓW ułatwiają zarządzanie pojazdami klientów oraz przeglądam pojazdów. Dzięki tym zakładkom Twój Klient ma możliwość wglądu a Ty możliwość edycji danych pojazu w systemie. Dla lepszej organizacji floty Twoich Klientów zbuduj optymalną bazę pojazdów i ich przeglądów. Masz do dyspozycji wiele rozbudowanych kryteriów znajdowania pojazdów i przeglądu między innymi możliwość wyszukiwania danych po: danych właściciela, marce, modelu, numerze rejestracyjnym, numerze VIN. Ponadto filtrowanie, sortowanie, eksport danych do excel-a i pdf-a.

Lista pojazdów - CHester CRM

Lista pojazdów – CHester CRM

 

Polisy do odnowienia

Moduł POLISY DO ODNOWIENIA minimalizuje straty spowodowane nieodnowionymi polisami dzięki możliwości przygotowania oferty na kolejny rok lub wznowienie istniejącej polisy w danym Towarzystwie. Masz do dyspozycji wiele rozbudowanych kryteriów znajdowania polis do odnowienia między innymi możliwość wyszukiwania klientów po: polisy bieżące, polisy trwające, strukturze, kategorii produktu, towarzystwie ubezpieczeniowym. Ponadto filtrowanie, sortowanie, eksport danych do excel-a i pdf-a.

Polisy do odnowienia - CHester CRM

Polisy do odnowienia – CHester CRM

 

Raty klientów

Moduł RATY KLIENTÓW minimalizuje straty spowodowane nieodnowionymi ratami polis klientów. System automatycznie dokonuje powiadomień SMS o kończącej się racie polisy. Masz do dyspozycji wiele rozbudowanych kryteriów znajdowania rat klientów między innymi możliwość wyszukiwania po: rodzaju płatności, danych polisy, kliencie, dacie raty. Ponadto filtrowanie, sortowanie, eksport danych do excel-a i pdf-a.

Raty klientów - CHester CRM

Raty klientów – CHester CRM

 

Magazyn druków

Moduł MAGAZYN DRUKÓW umożliwa zarządzanie drukami ścisłego zarachowania. Masz do dyspozycji wiele rozbudowanych kryteriów znajdowania druków między innymi możliwość wyszukiwania po: towarzystwie ubezpieczeniowym, numerze polisy/druku, przypisania druku do osoby ze struktury. Ponadto filtrowanie, sortowanie, eksport danych do excel-a i pdf-a.

Magazyn druków - CHester CRM

Magazyn druków – CHester CRM

 

Faktury

Moduł FAKTURY obrazuję listę wszystkich faktur za produkty, które zostały sprzedane. Dzięki tej zakładce, zalogowana do systemu osoba widzi, czy faktura została już opłacona, na jaką kwotę była wystawiona. Masz do dyspozycji wiele rozbudowanych kryteriów znajdowania faktur między innymi możliwość wyszukiwania po: typ faktury, data wystawienia, data płatności, data sprzedaży oraz dane sprzedającego. Ponadto filtrowanie, sortowanie, eksport danych do excel-a i pdf-a, generowania faktury do *.pdf-a oraz wysyłania faktur drogą mailową do odbiorcy.

Faktury - CHester CRM

Faktury – CHester CRM

Wzory pism/dokumentów

Moduł WZORY OFERT/PISM oraz WYGENEROWANE DOKUMENTY umożliwiają masowe generowanie dokumentów przez pracowników firmy. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego mechanizmu każdy z pracowników za pomocą worda może stworzyć swój szablon dokumentu i wygenerować pisma dla poszczególnych polis. Masz do dyspozycji wiele rozbudowanych kryteriów znajdowania dokumentów, po: tytule, dacie dodania oraz osobie generującej dokument. Ponadto filtrowanie, sortowanie, eksport danych do excel-a i pdf-a oraz przeglądania już wygenerowanych dokumentów.

Wzoru dokumentów - CHester CRM

Wzoru dokumentów – CHester CRM