Skip to main content Skip to search
CHester Plus Sp. z o.o. ul. Murawa 29/1, 61-655 Poznań
+ 48 601 288 806
biuro@chesterplus.pl

SZKODY

Zoptymalizuj proces zarządzania szkodami Twoich Klientów.

Moduł szkody

Po zalogowaniu do systemu możesz w szybki sposób sprawdzić szkody zgłoszone przez Twoich Klientów. W razie potrzeby możesz też zgłosić szkodę w imieniu Klienta. Moduł pozwala na dodanie szkody wraz z niezbędnymi zdjęciami dowodu osobistego i dowodu rejestracyjnego. Dzięki temu efektywność Twojej pracy wzrośnie, a zgromadzone dane będą uporządkowane w jednym miejscu.

Szkody - CHester CRM

Szkody – CHester CRM