Skip to main content Skip to search
CHester Plus Sp. z o.o. ul. Murawa 29/1, 61-655 Poznań
+ 48 601 288 806
biuro@chesterplus.pl

USTAWIENIA I UPRAWNIENIA

Ustawienia

Oddziały/Partnerzy/Owce

Moduł ODDZIAŁ/PARTNERZY/OWCE to bardzo ważny punkt naszego systemu gdzie każdy administrator systemu ma możliwość zdefiniowania swojej struktury. Ponadto mając już zdefiniowaną strukturę możemy na każdym agencie wykonać następujące czynności: pobrać plik *.pdf z prowizjami i nadprowizjami, wyświetlić listę wszystkich klientów danego agenta, wyświetlić listę wszystkich polis danego agentna oraz zmienić dane czy też zbudować nową podstrukturę.

Struktura - CHester CRM

Struktura – CHester CRM

Role i Uprawnienia

Moduł ROLE I UPRANIENIA pozwala w sposób szybki i intuicyjny zarządzać prawami dostępu w strukturze firmy do poszczególnych obszarów funkcjonalnych systemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy danej grupie osób nadać prawa np.: dostępu przeglądania i dodawania polis ale już bez możliwości ich edytowania i usuwania.

Role i uprawnienia - CHester CRM

Role i uprawnienia – CHester CRM

Ustawienia nadprowizji i schematy prowizji

Moduł PROWIZJE I NADPROWIZJE pozwala właścicielowi systemu CHester CRM na ustawienie odpowiedniej prowizji w strukturze. Nasz system pozwala wybrać 1 z dwóch modeli prowizyjnych. Pierwszy model definiuje stałą prowizję dla agenta drugi pozwala zdefiniować prowizje dla każdego agenta z osobna na produkcie. Ponadto system umożliwia też definiowanie stawek dla nadprowizji.

Ustawienia prowizji i nadprowizji - CHEester CRM

Ustawienia prowizji i nadprowizji – CHEester CRM

Ustawienia ogólne

Moduł USTAWIENIA OGÓLNE pozwala na spersonalizowanie systemu CHester CRM w zakresie: zmiany logo, zmiany nazwy głównej, wybrania odpowiedniego modelu prowizyjnego czy też zmiany kolorów na ekranie logowania.

 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe & Produkty/Kategorie produktów

Moduł TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE & PRODUKTY/KATEGORIE PRODUKTÓW to słowniki danych gdzie każdy właściciel systemu ma możliwość wprowdzenia towarzystw ubezpieczeniowych, produktów i kategorii produktów. Tak zdefiniowane listy będą pojawiać się np.: przy dodawaniu polis gdzie wybieramy towarzystwo, kategorię i ryzyko. Ponadto masz do dyspozycji wiele rozbudowanych kryteriów znajdowania towarzystw ubezpieczeniowych, produktów i kategorii produktów między innymi po: typie towarzystwa, nazwie skróconej, pełnej nazwie, nipie, nazwie produktu, nazwie kategorii produktu, nazwach skróconych. Ponadto filtrowanie, sortowanie, eksport danych do excel-a i pdf-a.

TU - CHester CRM

TU – CHester CRM